ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
15
7
22
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
21
15
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
22
58
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...