ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
28
17
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
22
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...