ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระโคล่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
10
30
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
31
17
48
2
ป.1
24
17
41
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
15
5
20
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
85
70
155
6
ม.1
14
14
28
1
ม.2
6
15
21
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
33
37
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
124
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...