ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหาวนาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
23
57
2
อบ.3
27
33
60
2
รวม อบ.
61
56
117
4
ป.1
27
27
54
2
ป.2
32
25
57
2
ป.3
29
35
64
2
ป.4
37
28
65
2
ป.5
25
11
36
1
ป.6
20
30
50
2
รวมประถม
170
156
326
11
ม.1
28
15
43
2
ม.2
25
34
59
2
ม.3
21
20
41
2
รวมมัธยมต้น
74
69
143
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
305
281
586
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...