ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมหาวนาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
33
62
2
อบ.3
31
21
52
2
รวม อบ.
60
54
114
4
ป.1
32
23
55
2
ป.2
32
31
63
2
ป.3
36
26
62
2
ป.4
25
10
35
1
ป.5
19
29
48
2
ป.6
30
20
50
2
รวมประถม
174
139
313
11
ม.1
21
32
53
2
ม.2
23
23
46
2
ม.3
25
16
41
2
รวมมัธยมต้น
69
71
140
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
303
264
567
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...