ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
12
12
24
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
80
73
153
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
25
30
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
119
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...