ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจ่าการบุญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
141
132
273
7
ป.2
147
152
299
7
ป.3
142
152
294
7
ป.4
161
137
298
7
ป.5
147
152
299
7
ป.6
145
141
286
7
รวมประถม
883
866
1,749
42
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
883
866
1,749
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...