ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจ่าการบุญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
142
132
274
7
ป.2
142
145
287
7
ป.3
158
138
296
7
ป.4
146
148
294
7
ป.5
144
142
286
7
ป.6
124
151
275
7
รวมประถม
856
856
1,712
42
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
856
856
1,712
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...