ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
37
29
66
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
3
14
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
29
12
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
53
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...