ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
7
13
20
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
31
31
62
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
30
11
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
55
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...