ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอรัญญิก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
30
35
65
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
77
60
137
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
121
259
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...