ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
42
37
79
3
ป.1
11
13
24
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
79
67
146
6
ม.1
22
12
34
1
ม.2
30
9
39
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
67
31
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
135
323
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...