ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
15
32
1
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
47
36
83
3
ป.1
20
12
32
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
85
58
143
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
19
10
29
1
ม.3
22
7
29
1
รวมมัธยมต้น
53
25
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
119
304
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...