ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
10
28
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
29
17
46
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
70
51
121
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
25
21
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
89
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...