ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
18
10
28
1
รวม อบ.
29
19
48
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
18
8
26
1
รวมประถม
73
48
121
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
90
217
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...