ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
92
83
175
6
อบ.3
107
104
211
6
รวม อบ.
199
187
386
12
ป.1
134
120
254
6
ป.2
149
127
276
6
ป.3
134
134
268
6
ป.4
146
127
273
6
ป.5
143
145
288
7
ป.6
137
136
273
6
รวมประถม
843
789
1,632
37
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,042
976
2,018
49
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...