ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
81
94
175
6
อบ.3
113
102
215
6
รวม อบ.
194
196
390
12
ป.1
125
107
232
6
ป.2
136
121
257
6
ป.3
150
127
277
6
ป.4
134
132
266
6
ป.5
142
127
269
6
ป.6
140
146
286
7
รวมประถม
827
760
1,587
37
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,021
956
1,977
49
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...