ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
17
15
32
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
14
18
32
1
ป.4
19
24
43
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
97
97
194
6
ม.1
34
16
50
2
ม.2
31
17
48
2
ม.3
28
18
46
2
รวมมัธยมต้น
93
51
144
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
162
365
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...