ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
24
19
43
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
46
50
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
69
139
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...