ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
23
41
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
41
47
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
70
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...