ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
1
6
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
21
21
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...