ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
19
19
38
1
รวม อบ.
33
35
68
2
ป.1
15
24
39
1
ป.2
17
22
39
1
ป.3
19
19
38
1
ป.4
16
16
32
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
11
18
29
1
รวมประถม
97
112
209
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
36
26
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
173
339
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...