ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
13
19
32
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
42
37
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
56
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...