ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
15
18
33
3
ป.1
3
8
11
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
0
6
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
40
31
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
49
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...