ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
22
24
46
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
69
67
136
6
ม.1
11
14
25
1
ม.2
22
15
37
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
48
42
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
133
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...