ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
68
69
137
6
ม.1
17
18
35
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
19
16
35
1
รวมมัธยมต้น
48
46
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
133
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...