ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
24
18
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...