ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
18
39
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
34
32
66
2
ป.1
22
16
38
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
19
13
32
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
11
23
34
1
รวมประถม
94
83
177
6
ม.1
19
9
28
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
42
29
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
144
314
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...