ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
46
36
82
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
18
17
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
62
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...