ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
49
36
85
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
16
19
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
64
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...