ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
19
20
39
2
รวม อบ.
40
35
75
4
ป.1
20
15
35
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
18
17
35
1
ป.4
17
18
35
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
23
22
45
1
รวมประถม
110
98
208
6
ม.1
31
25
56
2
ม.2
19
24
43
1
ม.3
25
17
42
1
รวมมัธยมต้น
75
66
141
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
225
199
424
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...