ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
17
39
2
อบ.3
18
17
35
1
รวม อบ.
40
34
74
3
ป.1
16
9
25
1
ป.2
17
19
36
1
ป.3
19
17
36
1
ป.4
20
13
33
1
ป.5
21
20
41
1
ป.6
28
16
44
1
รวมประถม
121
94
215
6
ม.1
23
25
48
1
ม.2
27
19
46
1
ม.3
22
24
46
1
รวมมัธยมต้น
72
68
140
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
233
196
429
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...