ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
18
27
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
4
12
16
1
ป.6
9
1
10
1
รวมประถม
34
44
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
62
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...