ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
21
8
29
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
7
14
21
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
75
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...