ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
37
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...