ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
24
36
1
อบ.3
21
17
38
1
รวม อบ.
33
41
74
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
17
18
35
1
ป.3
14
20
34
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
13
16
29
1
รวมประถม
79
83
162
6
ม.1
22
7
29
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
20
17
37
2
รวมมัธยมต้น
56
35
91
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
159
327
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...