ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจุฬามณี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
24
24
48
3
ป.1
7
13
20
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
43
50
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
74
141
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...