ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
10
13
1
อบ.2
7
15
22
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
25
36
61
3
ป.1
10
4
14
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
19
17
36
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
67
51
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
87
179
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...