ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
26
18
44
3
ป.1
11
8
19
1
ป.2
18
17
35
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
64
57
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
75
165
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...