ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
15
42
2
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
41
28
69
3
ป.1
17
9
26
1
ป.2
30
22
52
2
ป.3
15
14
29
1
ป.4
17
19
36
1
ป.5
15
16
31
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
109
98
207
7
ม.1
19
17
36
1
ม.2
25
21
46
2
ม.3
22
10
32
1
รวมมัธยมต้น
66
48
114
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
174
390
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...