ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
22
37
2
อบ.3
28
15
43
2
รวม อบ.
43
37
80
4
ป.1
12
17
29
1
ป.2
18
10
28
1
ป.3
30
25
55
2
ป.4
15
16
31
1
ป.5
17
19
36
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
107
104
211
7
ม.1
18
15
33
1
ม.2
19
14
33
1
ม.3
23
20
43
2
รวมมัธยมต้น
60
49
109
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
210
190
400
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...