ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
16
22
38
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
15
15
30
1
ป.4
21
14
35
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
92
68
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
90
198
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...