ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
10
18
28
1
รวม อบ.
22
26
48
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
82
71
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
97
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...