ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
10
13
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
62
41
103
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
27
13
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
70
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...