ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
2
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
59
39
98
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
75
186
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...