ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
20
40
2
อบ.3
28
22
50
2
รวม อบ.
48
42
90
4
ป.1
25
23
48
2
ป.2
37
38
75
2
ป.3
24
26
50
2
ป.4
25
23
48
2
ป.5
28
25
53
2
ป.6
15
23
38
1
รวมประถม
154
158
312
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
200
402
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...