ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
2
อบ.3
21
22
43
2
รวม อบ.
35
37
72
4
ป.1
26
23
49
2
ป.2
26
26
52
2
ป.3
33
37
70
2
ป.4
26
30
56
2
ป.5
29
23
52
2
ป.6
29
25
54
2
รวมประถม
169
164
333
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
201
405
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...