ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
4
21
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
31
17
48
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
49
61
110
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
25
23
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
101
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...