ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
68
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...