ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
14
4
18
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
49
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...