ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
12
15
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
38
46
84
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
11
21
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
86
148
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...