ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
68
47
115
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
30
22
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
93
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...