ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศึกษาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
28
54
2
อบ.3
30
29
59
2
รวม อบ.
56
57
113
4
ป.1
39
29
68
2
ป.2
35
37
72
2
ป.3
28
33
61
2
ป.4
32
26
58
2
ป.5
34
31
65
2
ป.6
25
36
61
2
รวมประถม
193
192
385
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
249
249
498
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...