ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศึกษาลัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
44
23
67
2
อบ.3
27
35
62
2
รวม อบ.
71
58
129
4
ป.1
29
26
55
2
ป.2
39
31
70
2
ป.3
38
39
77
2
ป.4
30
35
65
2
ป.5
33
25
58
2
ป.6
32
30
62
2
รวมประถม
201
186
387
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
272
244
516
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...