ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
68
40
108
4
อบ.3
49
63
112
4
รวม อบ.
117
103
220
8
ป.1
56
64
120
4
ป.2
62
60
122
4
ป.3
65
66
131
4
ป.4
50
59
109
3
ป.5
71
68
139
4
ป.6
44
65
109
3
รวมประถม
348
382
730
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
465
485
950
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...