ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางระกำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
22
10
32
1
รวมประถม
77
57
134
6
ม.1
17
18
35
1
ม.2
21
16
37
1
ม.3
24
16
40
1
รวมมัธยมต้น
62
50
112
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
119
271
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...