ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางระกำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
82
63
145
6
ม.1
19
15
34
1
ม.2
21
16
37
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
58
46
104
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
123
283
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...