ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
2
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
37
27
64
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
11
9
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
43
101
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...