ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่านางงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
5
4
9
3
ป.1
5
0
5
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
0
1
1
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
2
4
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
11
10
21
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16
14
30
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...