ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกรับพวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
9
22
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
38
27
65
6
ม.1
2
9
11
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
19
24
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
60
130
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...