ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกรับพวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
36
24
60
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
3
10
13
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
20
24
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
58
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...