ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังอิทก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
5
7
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
2
10
12
1
รวมประถม
17
26
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
31
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...