ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
29
16
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
78
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...