ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
46
46
92
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
31
22
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
84
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...