ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
44
33
77
6
ม.1
3
7
10
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
74
154
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...