ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
43
32
75
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
23
22
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
65
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...