ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
1
6
7
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
20
22
42
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
17
11
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
37
80
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...