ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
10
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
15
26
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
55
28
83
6
ม.1
14
12
26
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
24
25
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
68
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...