ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองพะยอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
64
46
110
6
ม.1
23
17
40
2
ม.2
10
7
17
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
44
37
81
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
97
223
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...