ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคุยม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
34
46
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
57
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...