ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขานาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
15
13
28
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
27
32
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
45
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...