ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคุยขวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
2
11
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
44
41
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
53
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...