ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคุยขวาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
39
33
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
47
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...